over christianne joosten

 

Na een opleiding muziektherapie studeerde Christianne Joosten (geb. 1973)  in 2000 af als psycholoog en werd aangenomen op de post doctorale opleiding tot GZ-psycholoog. In combinatie met de opleiding werkte ze in revalidatiecentrum Blixembosch, team neuro-revalidatie (poli en kliniek), en bij GGZ Ouderen bij de GGZE. Ze werd daarna aangenomen bij GGZ Nijmegen, team ouderenpsychiatrie. In de complexiteit van cognitie, somatiek, persoonlijkheid en familiesysteem, verrichte ze veel diagnostiek en voerde behandelingen uit in voornamelijk het ambulante team. Ze werkte aldaar voornamelijk met CGT (cognitieve gedragstherapie), systeemtherapie en IPT (interpersoonlijke psychotherapie bij depressie). Tevens was ze daar module coordinator Vaktherapie. 
Christianne Joosten trouwde en werd in 2004 en 2006 moeder van twee kinderen, waarvan één speciale zorg heeft vanwege een stofwisselingsziekte. Dit heeft in de afgelopen zestien jaar gezorgd voor verdere ontwikkeling en specialisatie rondom thema's als veerkracht, acceptatie, mantelzorgerschap, spanning- en stressregulatie, traumaverwerking, existentiele thematiek. 

In 2012 besloot ze bij See True Mindfulness Opleidingen de opleiding tot Mindfulness trainer te gaan volgen, met verdieping Ouderen, Groepsdynamiek en Chronische Pijn en Beperkingen (6 dagen opleiding bij Vydiamala Burch). In 2013 opende ze haar BGGZ praktijk voor volwassenen en ouderen in Uden.

 

Ze volgde van 2013 tot heden diverse opleidingen ten behoeve van verdieping in psychologische behandeling in de vrijgevestigde praktijk; EMDR basis en vervolgopleiding met aanvullend behandeling seksueel trauma en behandeling angststoornissen via EMDR, schematherapie basis en vervolgopleiding, Een Taal Erbij, COMET behandeling, herhaling CGT t.b.v de behandeling van angst- en stemmingsstoornissen, Schematherapie &  boosheid en agressie, Schematherapie & ouderbegeleiding. Ze is EMDR practioner Europe, aangesloten bij de Vereniging EMDR Nederland. 

Om de behandeltechnieken te kunnen uitvoeren waar inmiddels de nodige scholing voor was gevolgd, ging ze in 2016 in dienst ging bij Psychotherapie Praktijk Malden. Daar werkte ze veelvuldig met schematherapie, EMDR bij complexe (vroegkinderlijke) traumatisering en gaf ze de mindfulness schematherapie training. Een ontzettende waardevolle tijd. 

In samenwerking met Stichting Kind en Ziekenhuis werkte ze een ehealth module uit voor Ouders van kinderen welke werd gelanceerd in het najaar van 2019. Heden is ze kartrekker bij de SIG EMDR voor Ouders, bij EMDR Vereniging Nederland. 

 

Heden werkt ze voor 24 uur per week bij BuurtzorgT team Uden/Veghel, en in september 2022 start ze met het bieden van psychologische behandeling bij Psychotherapiepraktijk Raamvallei te Mill.  

Overige werkzaamheden

 

Christianne Joosten was in 2018-2019 betrokken bij een project van Kind en Ziekenhuis rondom brussen, en een project rondom preventie van psychosociale stress bij gezinnen die met een ernstig of chronische ziek kind te maken hebben. Ze was daarnaast van 2014-2018 betrokken bij de opleiding Geneeskunde en BMW van Radboud Universiteit. 

Sinds maart 2020 is Christianne Joosten voorzitter van de SIG EMDR voor Ouders van de Vereniging EMDR Nederland en maakte ze deel uit van het Coronazorg team in samenwerking met Fysiotherapiepraktijk Wolbert.