Welkom bij Psycholoog Joosten Uden

Mw. C.A.M. Joosten

Uden

tel. 06 440 555 92

Deze praktijk richt zich op BGGZ behandeling Voor (jonge, oudere, oude) OUDERS die ingrijpende gebeurtenissen meemaakten met hun kind. Er is miv 1-1-2022 geen contract met CZ.
Christianne Joosten is als GZ-Psycholoog tevens werkzaam bij SGGZ aanbieder BuurtzorgT team Uden/Veghel.

BGGZ behandeling voor Ouders therapie &Verandering

Welkom bij de praktijk van GZ-Psycholoog Christianne Joosten te Uden.

Er is een verwijzing van de huisarts nodig voor Basis Ggz. Kijk voor actuele wachttijd en verwijsmogelijkheid bij kopje 'Wachttijden', kijk ook bij 'Eisen aan de Verwijsbrief'. 

 

Deze praktijk richt zich op de behandeling van (jong en oudere en oude) ouders die in hun ouderschap geconfronteerd zijn met trauma en daardoor klachten ondervinden. 

Voorbeelden van trauma's die in het ouderschap voor kunnen komen zijn: 

- (ernstige) psychische klachten of omstandigheden bij zoon of dochter (psychose, suicidepoging, eetproblematiek, moeizame klinische opnames)

- gedragsproblemen bij het kind (agressie, grensoverschreiding)
- moeilijk te verwerken medische ingrepen bij het kind
- overlijden van kind
- ernstige verslavingsproblematiek bij het kind 

- seksueel misbruik of mishandeling van het kind door derden

 

Ouders kunnen nav deze gebeurtenis(sen) last van diverse klachten krijgen. Voorbeelden zijn:  

- aanhoudende vermoeidheid en concentratieproblemen
- aanhoudende emoties bij het terugdenken aan de gebeurtenis

- schuldgevoelens, gevoel van te kort schieten

- verminderd gevoel van verbondenheid
- somberheid, depressie of angstklachten

- snel geïrriteerd zijn
- niet tot ontspanning kunnen komen

- moeite met werk-privé balans (teveel werken)
- terugtrekken uit vriendschappen, hobbies

- problemen in de omgang met het hulpverlenersnetwerk. 
- problemen in de omgang met vriendschappen of de partnerrelatie.

 

Partnerrelatieproblemen, opvoedingsproblemen

Hoewel de partner wel betrokken kan worden bij de behandeling, behandelt deze praktijk geen partner-relatieproblematiek. Daarvoor kunt u terecht bij een partner-relatietherapeut, zie www.nvrg.nl

Ook specifieke opvoedingsproblemen kunnen niet in deze praktijk behandeld worden. Daarvoor wordt u verwezen naar de kindercoach of jeugdhulpverlening. 

 

Exclusie
Vanwege het BGGZ karakter van deze praktijk is er een exclusie voor ouders die:

- zich in een moeizame/vechtscheiding bevinden.
- zelf in hun levensloop eerdere meerdere traumata hebben meegemaakt
- zelf in een nare thuissituatie opgroeiden (ouder met een psychiatrische aandoening verslavingsproblemen, agressie, misbruik, onveiligheid)

Er is dan meer tijd en ruimte nodig, waardoor behandeling in de SGGZ is dan aangewezen.
Via uw huisarts of zorgverzekeraar kan u informatie krijgen over locaties en wachttijden voor een SGGZ behandeling. 

EMDR          Mindfulness  COgnitieve gedrags therapie

In deze praktijk kan de ouder terecht voor een behandeling middels

- Cognitieve gedragstherapie

- Mindfulness Based Cognitieve therapie 
- EMDR trauma verwerking (eye movement desensitisation and reprocessing)

- Positieve psychologie

- Kortdurende schematherapie

Klik voor meer informatie over de psychologische behandelmethoden op de rechterkolom. 


Na intake en diagnostiek wordt, op basis van de diagnose, samen met u een behandelplan gemaakt waarin de keuze voor behandeltechnieken met u wordt doorgenomen. Zo komen we tot een persoonlijk plan, waarbij hulpvraag en effectieve interventies samenkomen. 


Psycholoog Joosten voor uden en omgeving...


In deze kleinschalige psychologenpraktijk werken we vanuit uw hulpvraag en zorgen we voor een goede aansluiting van behandeltechnieken, op de klachten en achtergrond van de klachten.