Kwaliteitswaarborg, klachten en geschillen

 

Kwaliteitsborging VVM
Als VVM gecertificeerd Mindfulness trainer biedt Christianne Joosten Mindfulness trainingen aan. De VVM hanteert de Erecode ivm de borging van kwaliteit. 

 

Kwaliteitsstatuut GGz

Het hernieuwde kwaliteitsstatuut werd aangevraagd op 1-9-2022 en kan als PDF aan u worden verstuurd of door de praktijk voor uw worden uitgeprint. En is in te zien op: https://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/Instelling/StatusView/8766

 

Klachtenregeling 

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn over de werkwijze dan is het allereerst belangrijk om dit met de psycholoog te bespreken. Samen kan gekeken worden naar een oplossing voor wat u dwars zit en hoe dit op te lossen zou zijn. U vindt Hier de klachtenregeling zoals overeengekomen met de NVGzP.
 

Geschillen regeling
Via de NVGzP is Christianne Joosten aangesloten bij een Geschillencommissie van de NVGzP. Hier leest u hoe u daarmee in contact kan komen en wat de geschillencommissie kan betekenen.