Kwaliteitswaarborg, klachten en geschillen

 

Kwaliteitscriteria LVVP

Als Gz-psycholoog onderschrijft Christianne Joosten de Kwaliteitscriteria van de LVVP. Lees hier  over de kwaliteitscriteria van de LVVP. 

 

Kwaliteitsborging VVM
Als VVM gecertificeerd Mindfulness trainer biedt Christianne Joosten Mindfulness trainingen aan. De VVM hanteert de Erecode ivm de borging van kwaliteit. 

 

Kwaliteitsstatuut GGz

Het kwaliteitsstatuut GGz voor praktijk Psycholoog Joosten werd goedgekeurd in 2019.
Het hernieuwde kwaliteitsstatuut werd aangevraagd op 28-6-2022 en kan als PDF aan u worden verstuurd of door de praktijk voor uw worden uitgeprint. En is in te zien op: https://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/Instelling/Kwaliteitsstatuut/8766

 

Klachtenregeling 

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn over de werkwijze dan is het allereerst belangrijk om dit met de psycholoog te bespreken. Samen kan gekeken worden naar een oplossing voor wat u dwars zit en hoe dit op te lossen zou zijn.
Deze praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van de LVVP, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij is aangesloten. Voor meer informatie kijkt u hier: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

 

Geschillen regeling
Via de LVVP is deze praktijk aangesloten bij een Geschilleninstantie. Hier leest u meer over de geschillenregeling.