Kwaliteitswaarborg, klachten en geschillen

 

Kwaliteitscriteria LVVP

Deze praktijk onderschrijft de Kwaliteitscriteria van de LVVP. Lees hier  over de kwaliteitscriteria van de LVVP. 

 

Kwaliteitsstatuut GGz

Het kwaliteitsstatuut GGz voor deze praktijk is goedgekeurd. Het kwaliteitsstatuut kan als PDF aan u worden verstuurd of door de praktijk voor uw worden uitgeprint. En is in te zien op: https://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/Instelling/Kwaliteitsstatuut/8766

 

Klachtenregeling 

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn over de werkwijze dan is het allereerst belangrijk om dit met de psycholoog te bespreken. Samen kan gekeken worden naar een oplossing voor wat u dwars zit en hoe dit op te lossen zou zijn.
Deze praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van de LVVP, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij is aangesloten. Voor meer informatie kijkt u hier: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

 

Geschillen regeling
Via de LVVP is deze praktijk aangesloten bij een Geschilleninstantie. Hier leest u meer over de geschillenregeling.