Tarieven en producten Psycholoog Joosten Uden

Wees welkom op de website van www.intentie-in-beweging.nl voor het aanbod per 1-1-2022!

  

 8 weekse Mindfulness training 

- Mindfulness MBCT in de groep, 8 bijeenkomsten van 2 uur per keer, inclusief werkboek en audio oefeningen

Op locatie in De Achthoek: 295 euro per persoon

- Mindfulness voor 65+, 8 bijeenkomsten van 1,5 uur; inclusief werkboek en audio oefeningen. Kosten 195 euro per persoon.

 

HRV biofeedback stressreductie training
Deze training omvat 6 sessies waarin aangeleerd wordt hoe via de adem tot ontspanning kan worden gekomen. De mate van ontspanning wordt zichtbaar via de computer en stapsgewijs is er training in het komen tot ontspanning, waarbij ingegaan wordt op de rol van emoties. De kosten zijn 300 euro voor 6 individuele sessies. 

 

Tarief Onverzekerde Zorg Producten (OZP)
Bepaalde diagnosen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar, maar kunnen wel worden behandeld. Bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen en enkelvoudige fobieën.
Er wordt gewerkt met een behandelovereenkomst en behandelplan. 
Met ingang van 2020 is dit bedrag 95,00 euro per 50 minuten en 10 minuten verslagleggingstijd.  

 

Zelf betalen

U kunt gesprekken zelf betalen indien er geen sprake is van een behandelbare vergoede diagnose (deze moeten immers via de zorgverzekering betaald worden), of bijvoorbeeld bij een coachingsgerichte vraag.
Kosten hiervoor bedragen 95,00 per 50 minuten en 10 minuten verslagleggingstijd. Voor 90 minuten gesprek wordt 145,00 euro gerekend. 
 

No-show
Wanneer u tot 24 uur van te voren de afspraak afzegt zijn er geen kosten aan verbonden. Afzeggen geschiedt via SMS of mailcontact. Een te late afzegging kost 50 euro, dit bedrag kan u overigens niet indienen bij uw zorgverzekeraar.  

 

Uitleg Producten Basis GGZ (geldig tm 31-12-2021)

Sinds 2014 zijn er 5 producten die in de basis ggz kunnen worden gedeclareerd:
Kort (tm 294 minuten)
Middel (tm 495 minuten)
Intensief (tm 750 minuten)
Chronisch (tm 753 minuten)
Onvolledig/intake product (tm 125 minuten).

Het aantal minuten is de optelsom van de directe (gesprekstijd, ehealth behandeling) en indirecte tijd (bijv. verslaglegging, verwerking van gegevens, contact met verwijzer). In de intake wordt gekeken binnen welk product de behandeling kan worden uitgevoerd. De afweging is afhankelijk van de ernst en eventuele combinatie van de klachten. Wanneer er alleen een intake is geweest, wordt het product Onvolledig product gedeclareerd.  

 

Indicatie van de kosten van de Producten BGGZ: (obv 88% NZA tarief 2019, elke zorgverzekeraar hanteert echter verschillende vergoedingen.)
Kort product (tm 294 minuten): 446,70 euro
Middel product (tm 495 minuten):  761,13 euro
Intensief (tm 750 minuten):  1193,50 euro

Chronisch (tm 753 minuten):  1101,50 euro
Onvolledig product (tm 125 minuten):  183,33 euro 

  

Vergoeding van Gecontracteerde zorg 2020

In 2020 heeft deze praktijk Basis GGZ contracten bij de volgende zorgverzekeraars: 

Zilveren Kruis (Achmea, FBTO, Avero, De Friesland, ProLife, OZF, Interpolis, Zilveren Kruis); 

VRZ (Zorg en Zekerheid, AZVZ, ENO, Salland, Zorg Direct, PNO zorg, VVAA, ONVZ); 
DSW (Stad Holland, In Twente, DSW, Ditzo, De Amersfoortse);  
Menzis (Hema, Menzis, PMA, Anderzorg). 

CZ verzekerden (& OHRA, Nationale Nederlanden). CZ vergoed het product 'Chronisch' niet, overige producten wel. 

VGZ (Unive, Bewuzt, IZZ, IZA, Zekur, UMC, United Consumers, VGZ, Aevitae, IAK)

Caresq (Besured, Promovendum, National Academic, AON)

Uw behandeling wordt aan het einde van het traject direct gefactureerd bij uw zorgverzekeraar.

Uw zorgverzekeraar geeft daarvan aan u bericht en verrekent dit met de kosten van het eigen risico (voor de meeste mensen is dit 385 euro). Mochten er dus kosten zijn, dan is dit de verrekening van het eigen risico.