Tarief voor het jaar 2023 bij Psycholoog Joosten Uden
Afgaand op 80% van het NZA tarief zal ik in 2023 voor de volgende tarieven hanteren:
- behandelsessie een tarief van 122 euro per 60 minuten
- diagnostieksessie een tarief van 138,80 per 60 minuten
Er zijn meestal 2 diagnostieksessies gedurende de intakefase.  
Duurt een sessie 45 of 75 minuten dan zal het tarief daar op aangepast zijn.

Heel waarschijnlijk zal jouw zorgverzekering dit bedrag niet volledig vergoeden, tenzij je een restitutiepolis hebt gekozen, al zijn daar soms ook nog wat extra afspraken die een zorgverzekering eraan verbindt. Het extra bedrag per sessie ligt dan meestal tussen de 10 en 20 euro. 

 

Het is belangrijk om vooraf bij uw zorgverzekeraar precies de informatie na te gaan over de vergoeding, bij sommige zorgverzekeraars is het belangrijk om vooraf te overleggen bij wie u het bggz traject gaat volgen. 


Achtergrond informatie

De NZA heeft maximumtarieven vastgesteld voor BGGZ sessies door een gz-psycholoog. De zorgverzekeraar vergoedt bij een gecontracteerde praktijk vaak tussen de 80% en 92% van dit NZA tarief. 

Bij een ongecontracteerde praktijk is de vergoeding van de zorgverzekeraar tussen de 61% en 75%, behalve bij restitutiepolissen, dan varieert dit tot maximaal 100% vergoeding. 

Op de website eiswijzer.nl kan Psycholoog Joosten Uden met de gegevens van uw type zorgverzekering opzoeken hoeveel % van het NZA tarief vermoedelijk door uw zorgverzekeraar vergoed wordt. 

 

Betaling 

U krijgt na iedere sessie een factuur die voldoet aan de eisen van facturatie volgens het Zorgprestatiemodel. U wordt gevraagd deze factuur binnen 14 dagen te betalen aan Psycholoog Joosten Uden.
U dient zelf de factuur in bij uw zorgverzekeraar waar u vervolgens teruggave krijgt volgens berekening van de zorgverzekeraar. Houdt er overigens ook rekening mee dat uw zorgverzekeraar ook het eigen risico (meestal 385 euro) met u verrekent. 

 

 

Kosten No Show

Voor zowel uw als mijn agenda is het fijn om op tijd te weten als een afspraak onverhoopt niet door kan gaan. Laat het dus zo spoedig mogelijk weten als de afspraak afgezegd of verplaatst moet worden. 

Wanneer u zich later dan 24 uur afmeldt voor de afspraak wordt er een bedrag van 50 euro in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet terug te vragen bij uw zorgverzekeraar. Wanneer de klachten mogelijk corona-gerelateerd zijn, wordt er geen 50 euro in rekening gebracht.   

 

 

Kosten en tarieven

Voor informatie over de kosten en tarieven bij BuurtzorgT klikt u hier.