Kosten No Show

Voor zowel uw als mijn agenda is het fijn om op tijd te weten als een afspraak onverhoopt niet door kan gaan. Laat het dus zo spoedig mogelijk weten als de afspraak afgezegd of verplaatst moet worden. 

Wanneer u zich later dan 24 uur afmeldt voor de afspraak wordt er een bedrag van 50 euro in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet terug te vragen bij uw zorgverzekeraar. Wanneer de klachten mogelijk corona-gerelateerd zijn, wordt er geen 50 euro in rekening gebracht.   

 

Kosten en tarieven Psycholoog Joosten Uden

Om mensen geen bizar hoge extra kosten te laten hebben i.v.m. het ongecontracteerd werken, heeft deze praktijk ervoor gekozen om (wanneer men geen restitutiepolis heeft) tot maximaal 15-25 euro per sessie op het vergoede bedrag te rekenen. Wanneer er minder dan 70% vergoeding is wordt 25 euro per sessie extra berekend, wanneer dit hoger is dan 70% wordt er 15 euro extra per sessie gerekend. 
Alleen bij een restitutiepolis wordt het NZA tarief in rekening gebracht (diagnostiek/intake sessie 163 euro voor 60 minuten, behandelsessie 143 euro voor 60 minuten).  

Het is zinvol om vooraf bij uw zorgverzekeraar precies de informatie na te gaan over de vergoeding en het aantal % vergoeding van het NZA tarief. 


Achtergrond informatie

De NZA heeft maximumtarieven vastgesteld voor BGGZ sessies door een gz-psycholoog. De zorgverzekeraar vergoed bij een gecontracteerde praktijk vaak tussen de 80% en 92% van dit NZA tarief. 

Bij een ongecontracteerde praktijk is de vergoeding van de zorgverzekeraar tussen de 61% en 75%, behalve bij restitutiepolissen, dan varieert dit tot maximaal 100% vergoeding. 

Op de website eiswijzer.nl en decontractvrijepsycholoog.nl kan Psycholoog Joosten Uden met de gegevens van uw type zorgverzekering opzoeken hoeveel % van het NZA tarief door uw zorgverzekeraar vergoed wordt. De kosten voor de sessie mogen overigens nooit boven het NZA tarief komen.

 

Betaling 

U krijgt naar iedere sessie een factuur die voldoet aan de eisen van facturatie volgens het Zorgprestatiemodel. U wordt gevraagd deze factuur binnen 14 dagen te betalen aan Psycholoog Joosten Uden.
U dient zelf de factuur in bij uw zorgverzekeraar waar u vervolgens teruggave krijgt volgens berekening van de zorgverzekeraar. Houdt er overigens ook rekening mee dat uw zorgverzekeraar ook het eigen risico (meestal 385 euro) met u verrekent. 

 

Kosten en tarieven

Voor informatie over de kosten en tarieven bij BuurtzorgT klikt u hier.

Voor informatie over de kosten en tarieven bij Psychotherapiepraktijk Raamvallei klikt u hier.