Mantelzorger of ouder van een zorgkind? 

 

Bent u ouder van een kind met speciale zorg of beperking, of bent u mantelzorger van uw partner met een ziekte die beperkingen geeft? Dan kunt u bij deze praktijk ook terecht met een verwijsbrief van de huisarts. 


Ouders van een zorgkind en ook mantelzorgers hebben een taak erbij gekregen; de zorg en alles wat daarbij hoort voor hun kind of partner.  Het is bekend dat ouders van een zorgkind en mantelzorgers een grotere kans hebben op overbelasting, angst of somberheid en post traumatische stress klachten als gevolg van de andersoortige situaties waar zij in terecht komen. De situatie vraagt om aanpassingsvermogen en acceptatie, maar zo gemakkelijk is dat vaak niet. De combinatie met werk, gezin, regelen en organiseren van zorg brengt heel wat met zich mee, en het is vaak zoeken naar een plek om weer terug te komen bij jezelf. 

 
In de psychologische behandeling, waarbij in het begin van het traject op basis van de diagnose met u een behandelplan wordt vastgesteld, staan we stil bij verwerking, actief omgaan met de situatie, opkomen voor jezelf, omgaan met heftige emoties of irritaties, omgaan met negatieve gedachten of reacties van anderen, omgaan met eventueel moeilijk gedrag van het kind of de zieke partner, andere gezinsleden, maar wordt er ook gericht op bronnen van steun en hoe positiviteit weer binnen handbereik kan komen. Technieken zijn meestal een combinatie van EMDR, cognitieve gedragstherapie, schematherapie of mindfulness. Waar nodig en gewenst wordt samengewerkt met een relatie- en systeemtherapeut, maatschappelijk werk, zhineng qigong of bijvoorbeeld een fysiotherapeut.