Gecontracteerde zorgverzekeraars 

Psycholoog Joosten Uden heeft geen contracten bij zorgverzekeraars.

Om geen of minder last te hebben van extra kosten is het aan te raden om vóór 31 december een restitutie zorgpolis af te sluiten bij uw ziektekostenverzekeraar. Lees hier meer over wat een restitutiepolis is.


BuurtzorgT team Uden/Veghel heeft een contract met de meeste, maar niet alle, zorgverzekeraars. Klik hier voor meer informatie.

Psychotherapiepraktijk Raamvallei heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Klik hier voor meer informatie. 

 

Waarom geen contracten? 

Deze praktijk voldoet wat betreft de praktijkvoering aan verschillende kwaliteitseisen zoals het kwaliteitsstatuut GGZ, de aanmelding nieuwe zorgaanbieders 2022, de BIG-wet eisen voor gz-psychologen. 
Nu Christianne Joosten parttime in de eigen praktijk werkt is het niet meer mogelijk om te voldoen aan het kunnen bieden van minimaal 12 of 18 uur spreekuren in de eigen praktijk (zoals sommige zorgverzekeraars in hun contractering eisen). Een andere grote zorgverzekeraar vraagt om een productmix te hanteren (maximaal 50% van de ingediende trajecten mag een intensief traject zijn). Wie zich aanmeldt en de intensiteit van klachten is, is in een kleine praktijk echter lastig te sturen (behalve de eis dat het wel om een basis ggz traject moet gaan). Zodoende dat er toch gekozen is om BGGZ te bieden, maar dan wel ongecontracteerd.  

Over het algemeen is er 4-8 uur per week ruimte om mensen te zien in deze BGGZ praktijk, voor mensen die daar toch blij en geholpen mee zijn. Er wordt gewerkt volgens het kwaliteitstatuut.