Om in behandeling te komen, en deze vergoed te krijgen, is het sinds 2014 belangrijk dat de verwijsbrief aan een aantal eisen voldoet. Dit is landelijk afgesproken. 

Er moet op staan: 
- de verwijsdatum: deze moet liggen vóór de start van de gesprekken

- dat het een verwijzing is voor een bggz behandeling

- de patiëntgegevens (naam, adres, bsn, zorgverzekeraar)

- de huisarts gegevens (naam, adres, AGB code huisarts en AGB code huisartspraktijk)
- de vermoede DSM5 diagnose (bijv. vermoeden van een depressie)
- korte omschrijving van klachten/aanleiding (mag ook door poh ggz of huisarts in opleiding geschreven zijn)

- ondertekening door huisarts zelf met de AGB code van deze huisarts (niet door huisarts in opleiding of POH ggz)
- stempel van de praktijk of handtekening van huisarts

Naast de huisarts kan ook bijv. een psychiater, bedrijfsarts de verwijsbrief schrijven. 

Zorg ervoor dat de verwijsbrief ruim voor start van de gesprekken aanwezig is, dan kan deze worden gecheckt en eventueel worden aangepast.