Om in behandeling te komen, en deze vergoed te krijgen, is het sinds 2014 belangrijk dat de verwijsbrief aan een aantal eisen voldoet. Dit is landelijk afgesproken. 

Er moet op staan: 
- de verwijsdatum: vóór de start van de gesprekken

- dat het een verwijzing is voor een bggz behandeling

- de patiëntgegevens (naam, adres, bsn, zorgverzekeraar)

- de huisarts gegevens (naam, adres, AGB code huisarts en AGB code huisartspraktijk)
- de vermoede DSM5 diagnose (bijv. vermoeden van een depressie)
- korte omschrijving van klachten/aanleiding

- ondertekening door huisarts zelf (niet door huisarts in opleiding of POH ggz)
- stempel van de praktijk of handtekening van huisarts

Naast de huisarts kan ook bijv. een psychiater, bedrijfsarts de verwijsbrief schrijven. 

De verwijzing kan door de huisarts verstuurd worden via Zorgdomein.
Zorg ervoor dat de verwijsbrief ruim voor start van de gesprekken aanwezig is, anders kunnen we niet van start gaan!