Psycholoog Joosten Uden is aangesloten bij het Coronazorgteam, een samenwerking tussen Wolbert Fysiotherapie, Bonnier Logopedie en Psycholoog Joosten Uden. Samen zijn we sterk om herstel en verbetering te brengen in de conditie van lichaam en geest.


In dit team kunt u als ex-covid-19 patiënt terecht voor fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, en indien nodig psychologische behandeling. Het is voor u fijn en belangrijk dat de verschillende therapeuten in het Coronazorgteam elkaar kennen, elkaar gemakkelijk bereikt en samen met u aan de doelen werkt. Elke therapeut of behandelaar voegt zijn of haar expertise toe om de weg naar verbetering te vergemakkelijken. En dat motiveert.  

Om u aan te melden voor psychologische behandeling belt u met 06-440 555 92. 

 

Redenen voor psychologische behandeling
Niet iedereen herstelt even gemakkelijk van het covid-19 virus. Het is belangrijk om grip krijgen op hoeveel en wat weer kan. Het kan zijn dat u merkt dat u graag meer positief of hoopvol in het herstel wil staan, of dat u sterk wil staan tov nare herinneringen die opspelen. Misschien gaat het herstel in uw ogen veel te traag? Of merkt u dat u het piekeren niet los kan laten? Misschien wil u beter slapen, zich kunnen ontspannen of om leren gaan met concentratieproblemen? Misschien heeft covid-19 eerdere vervelende gebeurtenissen wakker gemaakt, en wil u nu daarmee aan de slag?
In de gesprekken gaan we hiermee aan de gang.  Bel voor meer informatie met 06-440 555 92. 

 

Lotgenotencontact 
Wil u in contact komen met anderen die covid-19 meemaakten? ervaringen uitwisselen over de gevolgen ervan en het herstelproces? Neem contact op met Ons Welzijn; 088-3742525

088 3742525

Links: 

www.coronazorgteam.nl

 

https://www.ons-welzijn.nl/Items/nl-NL/Nieuws/2020/ons-welzijn-en-corona

 

https://reuksmaakstoornis.nl/persbericht/