therapievormen

EMDR
EMDR (de afkorting van Eye Movement Densensitisation and Reprocessing) is een effectief bewezen behandelmethode die gebruikt wordt om ingrijpende of overweldigende ervaringen mee te verwerken.
Het kan gaan om situaties waarbij je blootgesteld werd aan geweld, seksueel misbruik, overlijden van een dierbare of bijv. om de verwerking van medische ingrepen of een bevalling. EMDR wordt niet alleen toegepast bij trauma's maar mag sinds 2016 ook toegepast worden bij angst of depressieve stoornissen, bijv. om een ervaring die angst of depressie in de hand heeft gewerkt te verwerken.  Ook mantelzorgers of ouders van (jonge of juist volwassen) kinderen waarbij heftige gebeurtenissen zijn geweest kunnen succesvol behandeld worden met EMDR. In de voorbereiding van EMDR wordt in enkele sessies aandacht besteedt aan spanning- en stressregulerende oefeningen, die gedurende de periode van EMDR prettig zijn om op terug te vallen.

 

Cognitieve gedragstherapie 

In een cognitieve gedragstherapeutische behandeling is het de bedoeling om somberte, angst of ongewenst gedrag te doorbreken. We brengen samen in kaart hoe je manier van doen in het dagelijks leven bijdraagt aan de klachten die je ervaart. Vervolgens leer je hoe je deze anders kunt gaan benaderen. Sombere of angstige gevoelens zijn er niet zomaar, het is gebleken dat gedachten een belangrijke rol spelen, en deze leer je te doorbreken. Bij angst of depressieve klachten word je bijvoorbeeld geholpen om stapsgewijs situaties niet meer te vermijden, je actieve houding te hervinden, om te leren gaan met onrust en spanning bij bepaalde situaties en het vervelende gevoel in het lichaam bij te sturen of op te vangen. 

   

Mindfulness gebaseerde Cognitieve Gedragstherapie

In de mindfulness gebaseerde cognitieve gedragstherapie wordt cognitieve gedragstherapie gecombineerd met alle goeds van mindfulness. Via oefeningen leer je somberheid, het wanhopige gevoel van de depressie of angst te hanteren door meer in het hier en nu te zijn, bewust te ademen en piekeren los te leren laten. Acceptatie in plaats van ertegen vechten of vermijden. Er wordt gericht op het weerbaar worden bij tegenslagen, meer in het hier en nu te leven, automatische emotionele reacties en denkpatronen aan te pakken. De MBCT is een bewezen effectieve methode bij terugkerende depressies.     

 

COMET behandeling voor negatief zelfbeeld

De COMET (competitive memory training) is een behandeling waarin mensen die te vaak te negatief over zichzelf oordelen leren om meer oog te krijgen voor hun positieve kanten en een prettig, sterk gevoel in je lichaam kunnen oproepen. Op die wijze kun je het (te negatieve) zelfbeeld meer in balans brengen en een meer evenwichtig en meer realistisch zelfbeeld ontwikkelen. De behandeling is opgezet als een training waarbij je in de behandeling oefeningen in de vorm van een werkboek mee krijgt.  De training is bedoeld voor mensen die ‘eigenlijk’ wel weten dat hun negatieve oordeel over zichzelf te streng is, maar die desondanks steeds weer opnieuw blijven vinden dat ze dom, lelijk, saai, onbelangrijk of slecht zijn. Doel van de training is namelijk het ‘voelbaar maken van wat je al weet over jezelf’, maar ook gestimuleerd worden, met hulp van oefeningen, om je langzaamaan anders op te gaan stellen in het dagelijks leven waardoor je je zelfbeeld bijstelt en je in jezelf gaat geloven, positief kijkt naar jezelf en wat je doet. 

 

Zorgpaden & GGZ trajecten

Angststoornissen

 

Depressie

 

Post traumatische stress

 

Somatische Symptoomstoornissen